Σχετικά με το Spotlight On MPN

Διεύθυνση Ιστότοπου:

http://www.spotlightonmpn.gr

Σκοπός

Παροχή μίας ολοκληρωμένης υποστήριξης για τους ασθενείς και τους θεραπευτές καθ' όλη την πορεία του ΜΥΝ. Στους ασθενείς και τους θεραπευτές θα παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και υποστήριξη για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την ασθένειά τους και να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με ένα ΜΥΝ.

Σύνοψη

Το Spotlight On MPN παρέχει ένα μοναδικό μέρος για τους ασθενείς με MPN, που προσφέρει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ παρέχει στους ασθενείς ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για να καθοδηγήσει τον κάθε ασθενή και θεραπευτή μέσα από το περιεχόμενο που χρειάζεται ο καθένας περισσότερο. Επιπλέον οι ασθενείς θα μπορούν να διαβάσουν αληθινές ιστορίες άλλων ασθενών με παρόμοιες εμπειρίες .

 

Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης